Czym są cykle w sztuce

Ten artykuł jest rozwinięciem tematu podjętego we wpisie o kupowaniu sztuki, który ma ambicje przybliżyć czytelnikom ideę czym są cykle w malarstwie 😉

Dzieła sztuki są jedyne i niepowtarzalne, mogą jednak powstawać w cyklach i niby z jednej rodziny myśli, jakiegoś uporu drążącego umysł artysty rożne wykwity przybierają podobne kształty, estetycznie spójne a jednak odmienne.

Jeśli nie wiecie co mam na myśli pisząc cykle, to może pokażę na przykładach malarstwa Zdzisława Beksińskiego (zdjęcia pochodzą z wirtualnej galerii Piotra i Ani Dmochowskich DmochowskiGallery.net):

OKRESY
Przeglądając albumy czy odwiedzając galerie widzimy, że dokonania jednego artysty zmieniają się wraz z upływem czasu. Poszczególne okresy mają specjalny charakter wyrazu i dzięki temu w miarę łatwo można wskazać mniej więcej kiedy powstały. Czasem zdarza się, że zapowiedź była dużo wcześniej i artysta powrócił do pomysłu i rozwinął go jakiś czas później. Te okresy są znaczące i zazwyczaj jest ich kilka, jeśli artyście dane jest długo pracować.

1.08.2002 r.        2002 r.              ?                2002 r.       29.08.2000 r.          ?           6.02.2003 r.

Jak widać, mimo, iż daty dwóch obrazów są nieznane a dwa kolejne mają przybliżoną widać, że wszystkie one powstały w zbliżonym okresie.

MOTYWY
Prócz okresów pojawiają się powtarzające motywy. U Beksińskiego częstymi motywami są bramy/portale | twarz/głowa | śmierć | drzewo | morze | krzyż | kobieta | krzesło | nagrobek/nagrobki | katedra | kochankowie | seks | wojna… Pojawiają się w każdym okresie i w różny sposób są interpretowane. Każdy praktycznie jest inny, chociaż artysta często malował obrazy całkiem komercyjnie, jednak nawet wtedy nie były identyczne.

CYKLE
Wiedząc już czym są okresy a czym motywy łatwo rozpoznać cykle. To wariacje na wybrany temat w jednej stylistyce. Takie usilne poszukiwanie najlepszej formy wyrażenia idei. Artysta szuka póki nie znajdzie doskonałego wyrażenia myśli.

Cykle nie zawsze koncentrują się na identycznej formie kompozycji, czasem przybierają formę całego zdania i są kontynuacją rozpoczętej na wcześniejszej pracy myśli.